Honorary Degrees

Recipients' names are arranged alphabetically. Follow the link for recipients with last names beginning with L-Z.


Agnew, Spiro Theodore LL.D. 1967
Ahlfors, Lars V. D.Sc. 1986
Alberts, Alfred W. D.Sc. 1994 
Albright, Madeleine Korbel D.P.S. 1998 
Allen, Herschel Heathcote D. Engr. 1940
Anderson, George McCullough D. Sc. 1956
Andrews, Julie D.F.A. 1970
Annan, Kofi D.P.S. 2002
Anslinger, Henry Jacob LL.D. 1955
Armstrong, Alexander LL.D. 1923
Asimov, Isaac D.Sc. 1977
Augustine, Norman R. D.Engr. 1992 
     
Babcock, William Wayne D.Sc. 1948
Bailey, Stephen Kemp LL.D. 1974
Baker, Melvin H.  D.Sc.B.Ad. 1953
Baker, James A., III D.P.S. 2005
Barth, John Simmons Litt.D. 1969
Benjamin, Harold R. W. Litt.D. 1967
Bennett, George Eli D. Sc. 1941
Benson, Lucy Wilson LL.D. 1972
Bentley, Helen Delich LL.D. 1970
Berman, Ronald D.H.L. 1975 
Blake, Eubie D.F.A. 1978
Block, Herbert L. D.H.L. 1977 
Boorstin, Daniel Joseph Litt.D. 1980
Boston, Charles A. LL.D. 1931
Bowers, John Zimmerman D. Sc. 1959
Boyer, Ernest L. Litt.D. 1978
Bradley, Bill D.P.S. 1997 
Brimmer, Andrew F. LL.D.  1976
Bronk, Detlev Wulf D. Sc. 1962
Broome, Edwin Warfield Litt.D. 1945
Brower, David R. D.H.L. 1973 
Brown, J. Carter Litt.D. 1990
Brown, Lester R. LL.D. 1976
Bruce, Howard D.Sc. 1941
Brune, Frederick W. LL.D. 1965
Bunting, John James Divinity 1933
Burkhart, Harvey J. D.Sc. 1940
     
Cairns, Huntington L.H.D. 1963
Caldwell, John Tyler LL.D. 1970
Carson, Fred Pierce Litt.D. 1936
Carter, Jimmy D.P.S. 1998
Catton, Bruce Litt.D. 1955
Chandler, Robert Flint, Jr. D.Sc. 1975
Chestnut, William Calvin LL.D. 1945
Civiletti, Benjamin R. D.P.S. 1983
Clark, A. James D.Engr. 1992
Clinton, Hillary Rodham D.P.S. 1996
Coleman, Mary Stallings LL.D. 1978
Comissiona, Sergiu D.F.A. 1981
Compton, Lillian Cleveland LL.D. 1954
Conarroe, Joel Litt.D. 1989
Cook, Albert Samuel Litt.D. 1924
Corbally, John E., Jr. LL.D. 1971
Cornwell, John Jacob LL.D. 1923
Corson, Fred Pierce Litt.D. 1936
Cosby, William H., Jr. D.F.A. 1992
Creel, Cecil Willis D.Agr. 1939
Crom, Theodore R. D.Engr. 1993
     
Dalai Lama (Tenzin Gyatso) D.H.L. 2013
D'Alesandro, Thomas, Jr. D.Sc.B.Ad. 1951
Dantzig, George B. D.Sc. 1976
Darling, Samuel Taylor D.Sc. 1923
Davis, Charles Henry D.Engr. 1936
Davis, Edwin Asbury D.Sc.B.Ad. 1951
DiBiaggio, John A. LL.D. 1985
Dingman, James E. D.Engr. 1960
Dingman, Michael D. D.B.M. 1989
Dorati, Antal D.H.L. 1976
Downs, Hugh D.H.L. 1988
Duckett, Thomas Howard LL.D. 1952
Dunning, Henry Armit Brown D.Sc. 1941
     
Earle, Swepson Litt.D. 1925
Ebadi, Shirin D.P.S. 2004
Eban, Abba LL.D. 1955
Edelman, Marian Wright D.P.S. 1989
Eisenhower, Milton Stover LL.D. 1958
Ellison, Ralph Waldo D.H.L. 1974
Ensor, Lowell Skinner L.H.D. 1950
Ezekiel, Mordecai J. B. D.Sc. 1963
     
Fefferman, Charles L. D.Sc. 1979
Feinstein, Martin D.F.A. 1995
Fell, Thomas Litt.D. 1923
Fernos-Isern, Antonio LL.D. 1961
Fischell, Robert E. D.Sc. 1996
Flack, Horace Edgar LL.D. 1942
Flugge-Lotz, Irmgard D.Sc. 1973
Foch, Marshal Ferdinand LL.D. 1921
Frailey, Carson Peter D.Sc. 1946
Franklin, John Hope Litt.D. 1970
Friendenwald, Harry D.Sc. 1932
Funston, George Keith LL.D. 1957
     
Galloway, Beverly Thomas D.Agr. 1923
Gardner, John William LL.D. 1956
Gershwin, Ira D.F.A. 1966
Getty, Gordon P. D.F.A. 1987
Gies, William John D.Sc. 1940
Giles, Malcolm Rigley D.S.Sc. 1951
Gnecco, Armando Samper D.Sc. 1995
Goldman, Richard Franko D.F.A. 1971
Goldstein, Albert Elias D.Sc. 1957
Goldstein, Louis L. D.P.S. 1989
Gordon, Douglas Huntley Litt.D. 1932
Gordon, Lincoln LL.D. 1968
Gordy, William Sidney D.Sc.B.Ad. 1944
Gott, Edwin Hays LL.D. 1970
Graham, Albert Daniel D.Sc.B.Ad. 1951
Graham, Katharine Litt.D. 1980
Greenstein, Harry D.S.Sc. 1950
Grosvenor, Gilbert Hovey Litt.D. 1938
Guillen, Michael D.P.S. 1996
Gutheim, Frederick D.P.S. 1989
Guanhua, Xu D.P.S. 2009
     
Handler, Philip D.Sc. 1979
Hannah, John Alfred L.H.D. 1966
Harrington, Emerson Columbus LL.D. 1944
Hartke, Gilbert V. D.A. 1981
Hauptman, Herbert A. D.Sc. 1985
Hawkins, Augustus F. LL.D. 1985
Hazen, Melvin C. LL.D. 1939
Healy, Reverand Timothy S., S.J. D.H.L. 1987
Heard, Alexander LL.D. 1972
Height, Dorothy Irene D.P.S. 2002
Henson, Jim D.F.A. 1978
Herzfeld, Karl Ferdinand D.Sc. 1956
Heyman, Ira Michael LL.D. 1986
Hilleman, Maurice R. D.Sc. 1968
Hirst, Arthur Roscoe D.Engr. 1922
Hodges, Luther Hartwell LL.D. 1961
Hoffmann, Roald D.Sc. 1990
Hornig, Donald Frederick D.Sc. 1965
Houghton, Arthur Amory, Jr. L.H.D. 1963
Howard, Dowell Jennings D.Sc.B.Ad. 1950
Hoyer, Steny H. D.P.S. 1988
Hughes, Harry R. D.P.S. 1987
Humphrey, Hubert Horatio, Jr. LL.D. 1965
Hunt, Reid D.Sc. 1925
     
Jacobson, Hugh Newell D.F.A. 1993
Johnson, Arthur Newhall D.Engr. 1924
Johnson, Lyndon Baines LL.D. 1963
Johnston, Eric Allan LL.D. 1950
Juddl, Edward Starr D.Sc. 1934
     
Kahn, Louis I. D.H.L. 1973
Kang, Minister He D.Sc. 1986
Kaplan, Louis D.H.L. 1980
Karle, Isabella D.Sc. 1986
Kent, Raymond Asa LL.D. 1940
Kissinger, Henry D.P.S. 2000
Knotts, James Owen LL.D. 1946
Krowe, Allen J. D.B.M. 1994

Doctor of Arts - D.A.
Doctor of Public Service - D.P.S.
Doctor of Humane Letters - D.H.L.
Doctor of Public Administration - D.P.A.
Doctor of Business Administration - D.B.A.
Doctor of Business Management - D.B.M.
Doctor of Fine Arts - D.F.A.
Doctor of Science - D.Sc.
Doctor of Humanities - L.H.D.
Doctor of Agriculture - D.Agr.
Doctor of Engineering - D.Engr.
Doctor of Letters/Literature - Litt.D.
Doctor of Laws - LL.D.

Honorary Degree Recipients L-Z